We hebben het hier al over allerlei syndromen gehad. We weten niet of ze vroeger ook in die talrijke mate bestonden. We weten wel dat ze bestonden.

Zo was er de jongen. Hij was de oudste van vier en de ouders hadden geen enkel probleem opgemerkt toen hun dochter werd geboren.

Erger werd het echter toen daarna het derde kind, een jongen ter wereld kwam. Ze kregen al snel door dat de oudste, dit kind naar het leven stond.

Toen mske, als klein meisje, weet kreeg van de zaak, was de jongen geplaatst in een heropvoedingsgesticht, lelijke naam die indertijd aan die instellingen werd gegeven.

Hoe het uiteindelijk met die jongen, intussen een oudere man, is afgelopen, weten we niet. Zouden we ons nu informeren of doet het er eigenlijk niet toe?