“Als jullie naar huis rijden, kan je dan nog efkes in de Inspringstraat binnenspringen?” vroeg de afgevaardigde waar Slow en mske mee samen werken. “Natuurlijk” zei mske. Het was maar een omtoereke van enkele tientallen meters en voor hoffelijke mensen doet mske graag iets meer.

Iets later kwam Slow vertellen dat de andere troetn had gezegd: “je weet toch dat jullie nog via de Inspringstraat moeten”.

mskes haar deed een poging om rechtop te gaan staan. Maar daar is het nu iets te lang voor. Ze overwoog om efkes te gaan zeggen dat ze niks moet. Dat ze gunsten geeft maar dan uit vrije wil.

Maar zoals gezegd, de man is een troet’n. Die kunnen ook wel gevaarlijk zijn, vooral als ze proberen iemand anders te lichten, maar dat zullen we dan nog wel zien.

pske van mske:

    Troetn is in bepaalde landsgedeelten, een dialectwoord voor idioot.