Ten huize klein mske was er een pistool. Een pistool? Jawel … want een revolver dat is wat anders.

Er was dus een pistool en dat pistool lag boven op de broodkast. Die kast werd zo genoemd, waarschijnlijk omdat het brood daar in lag. Die was dus manshoog met een opkanteke, waar dat pistool achter lag, en dan twee zijvakskes waar de talloren en de zjatten in stonden. In het midden waren twee glazen schuifvensterkes om het één of ander snuisterijke in te zetten. En onder die snuisterijkesschuifkes was een openklappende deur en daar moest het brood in. Die kast had ook een onderkant met aan twee kanten een deur en in het midden een schuif. Onder die schuif was dan nog eens een deur.

Dat pistool dus, lag daar te liggen en van tijd tot tijd legde va een gazet open op de tafel haalde het pistool van de kast, haalde het gans uiteen en begon te kuisen. mske heeft een herinnering dat ze een keer mogen helpen heeft met kuisen. Maar dat is al heel lang geleden en toen stak va een stukske zachte lap in iets wat op een reuzenaald geleek en daarmee moest dan de binnenkant van dat ding zijn loop uitgekoterd worden.

Va deed nog dingen af en toe zoals thuis komen met een pakske gegomd papier en de verkeershandleiding. Dan scheurde hij repelkes van dat gegomd papier, maakte die nat op een sponske en kleefde die in dat boek. Daar mocht klein mske niet mee helpen.

Toen mske een jaar of zestien was, vertelde va haar het één en ander over wat wel te doen als er ene met een pistool voor haar zou staan en ook wat niet te doen als zij met een pistool voor ene zou staan. Beide scenario’s blijven, mogen we hopen, fictief, maar in elk geval zegt mske nogal dikwijls bij het zien van een film: “stommerik, dat mag je niet doen” als er ene met een pistool of een revolver of een andere knaller het voordeel uit handen geeft.

Wat willen we nu zeggen? Wel dat noch Broer noch mske ooit ook maar één seconde in hun koppeke hebben gehaald om met hun vingers aan dat pistool te gaan zitten!

Wat er later, ten tijde van Broerke en de boosaardige met dat pistool is gebeurd, dat weet mske eigenlijk niet. Ze veronderstelt dat er toen het kastjessysteem zal ingevoerd zijn, zodat die dingen bleven waar ze hoorden: “op het werk”.