De combi raasde hen voorbij op de grote steenweg, ze zagen hem wat verder de parking van de Colruyt oprijden. Wat een combi op een Colruyt parking ging doen? Inkopen doen? Schrijfblokskes of printpapier? Wie kan dat weten?

Als die combi dan weer van die parking afrijdt en ineens wat verder, voorbij een stilstaande bestelwagen, dwars over de parkeerstrook én het fietspad gaat staan, dàn wordt dat al iets eigenaardiger. Wat doe je dan?

Slow stopte, achter de camionette. “Tedorie” dacht mske en ze stak haar pinker uit naar links, reed door het gootje, over de parkeerstrook, de steenweg op. “Maar, ik wou …” hoorde ze Slow nog mompelen. Ze reed door, de pakkeman keek haar aan en ze keek terug alsof ze twee fietstassen vol tomaten heelhuids thuis wou krijgen.

Wat verder keek ze over haar schouder om te zien wat Slow deed. Ze zag hem al mopperend en morrend nakomen. Aan de fietsoversteek stopte ze en zei: “zeg het nu eens”.

“Ik wou daar eigenlijk oversteken” zei Slow “want die wou zijn pistool grijpen”. Tja dat van dat schietijzer had mske niet gezien. Maar Slow had nog meer gezien dat mske niet zag, namelijk dat nét voor die combi die parking afreed, een klein autootje er ook af gekomen was, dat, toen het de pakkemannen in het snotje kreeg, snel op de parkeerstrook voor die bestelwagen gaan staan was, waarop het combikarreke het ganse zaakske barricadeerde.

Als mske een politieman ziet bij de uitoefening van zijn ambt, al dan niet met zijn arm geplooid en zijn hand grijpklaar richting pistool of andere eigenaardige situatie, dan rijdt ze door! Dan gaat ze geen abnormale dingen doen zoals:

  • stoppen achter een bestelwagen en een vergadering beleggen. Die man kan dan denken dat de kornuiten van het autootje in kwestie opgedoken zijn.
     
  • oversteken op een erg breed stuk van een steenweg waar geen fietsoversteek en geen zebrapad is. Dat wijkt af van het normale gedrag van een brave burger en zou bij de agent in kwestie het idee kunnen laten ontstaan dat ze wat op haar kerfstok heeft.
     

mske rijdt door! Niet dat mske zeker is van haar gelijk, ze doet dat alleen maar.