Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

Waarzeggerij?

Toen mske één van de hoofdpunten uit de internetgazet luidop citeerde bij ’t ontbijt, vroeg Slow: “heb jij connecties bij de pers?”

Maar mske hoefde daar geen connecties voor bij de pers, ze had het zaakske namelijk al enkele maanden terug voorspeld.

Zodoende antwoordde ze wat Miss Marple-achtig dat de aard van de mensen toch overal het zelfde is, in een dorp of in een stad, bij rijk of arm.

Previous

De spookdatum

Next

Verjaardagswensen met een angel

1 Comment

  1. 01-11-2007, 00:29:11

    Zijn mensen die dat niet inzien dat van die aard,vooral die van henzelf niet

    Geen belang

Wat denkte daarvan?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén