Toen mske kind was kwam bij hen zowel Sint Niklaas als sintemetten ofte Sint Maarten. Het bizarre was wel dat die Sint Maarten maar opgedoken is zo rond de periode dat mske in haar favoriete dorp ging wonen. Tevoren in Antwerpen en in het Oostvlaamse dorpke was er van hem geen sprake geweest.

In elk geval was hij daar ineens ondanks dat ze altijd in Sint Niklaas territorium hebben gewoond. Maar moe zwoor ineens bij Oppèk, waar dus sintemetten de weldoener was. Of het nu moe of grootmoeder was die zich niet wou aanpassen, dat zou mske natuurlijk ook niet weten, maar moe beweerde dat hij enkel chocoladeventjes bracht en dat hij de rest bij grootmoeder zou brengen.

Net als zijn spitsbroeder, moest mske hem niet, hij schreef al even gemene brieven.

Die kerel heeft zich niet meer laten zien eens ze uit het dorp verhuisd waren.