mske had Mr. Sloddermans opgebeld om de gewone reden maar toen bleek dat Mr. Sloddermans het Noorden kwijt was. De rest waarschijnlijk ook wel, want hij wou, nog maar eens, de lijst met dossiers overlopen die hij niet meer wist zijn.

En mske haalde er de doos bij. Dat is een doos met dossiers van Mr. Sloddermans waar een stuk van ontbreekt. Mr. Sloddermans heeft nooit tijd om het over die doos te hebben. Vanavond weer niet. “Ik bel U straks daarvoor terug” zei hij.

Toen Mr. Sloddermans om 23.08 gisteravond nog niet had teruggebeld, stond Slow recht, greep de doos en zei: “ik ga die doos hier terug buiten zetten eer de bibliothecaris daar begint in te dabben …

Dat was op mij hé! Precies of die doos hún voeten niet uithangt.