Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

De linkenlijst

We hebben onze linken uitgedund. Daar was een rede voor. Misschien wel twee of meer. In elk geval, er zijn de linken die we er af haalden omdat we er ons beter bij voelden of omdat ze op één of andere manier betrokken waren bij de kring waar geacht wordt dat een bezoek een tegenbezoek is. Wij verkiezen daar niet aan mee te doen.

Dat wil niet zeggen dat we sommige blogs niet meer gaan lezen maar we houden niet van dwang.

De nieuwe blogs die ons interesseren, vermelden we niet meer. En de blogs, die we wel lezen, zullen dat ondertussen ook wel weten, we kennen allemaal het principe van het IP-adres niewaar. Diegenen die blijven staan? Dat zijn vaste waarden of nog even twijfelgevallen.

Previous

Ow Bles!

Next

Vragen zonder antwoord

1 Comment

  1. 16-12-2007, 22:33:10

    Is ieders recht om voor zichelf te bepalen waar ze waarde aan hechten,wat twijfel kan zijn,tegenbezoek wel of niet hoeft,als dwang dient ervaren te worden,of gewoon als normale menselijke actie kan beschouwd worden,relativeren kan ook,zonder er die zware woorden op te plakken.Is niet omdat jullie het als dwang ervaren dat anderen dat als dwang (moeten) ervaren.

    Geen belang

Wat denkte daarvan?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén