Gisteren morgen werd mske wakker want Slow stond op. Hij ging naar de badkamer, kwam terug en zette het vuurke bij haar naast het bed. Daarna ging hij de trap af naar beneden. “Ga je douchen?” riep mske hem na.” Neen” kreeg ze als antwoord.

mske had nog absoluut geen zin in opstaan, ze was nog veel te moe, haar ogen waren nog zwaar, maar het was wel veel te warm met dat vuurke zo naast haar. mske pakte al haar moed tesamen om op te staan … werd wakker en constateerde dat Slow nog lag te slapen.

Het bizarre is dat ze zich zo bizar voelde omdat het zo echt leek en het duurde dan toch nog wel even eer ze zich realiseerde dat de storm in alle hevigheid woedde …