Deze morgen op de radio bij Peeters en Pichal ging het over verzekeringen, meer bepaald verzekeringen voor (ex)kankerpatiënten. Die mensen krijgen te maken met moeilijk of geen of duurdere verzekeringen omwille van die ziekte, die ze toch buiten hun wil om kregen. We hebben er even de uitleg van de radio bij gehaald en hier onder vermeld.

(Ex)-kankerpatiënten krijgen vaak te maken met verzekeringsproblemen. Vooral als ze een levens-, overlijdens-, hospitalisatie-, reisannulatieverzekering of verzekering gewaarborgd inkomen willen afsluiten, worden ze geconfronteerd met een weigering, een onbetaalbare bijpremie, een lange wachttijd, enz.

Op dinsdag 27 mei organiseert de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) een symposium rond een betere verzekerbaarheid voor (ex-)kankerpatiënten.

Op die dag stellen Karel Rommel en zijn collega’s van de Liga de beleidsvoorstellen voor die moeten leiden tot het vlotter afsluiten van een verzekering voor (ex-)kankerpatiënten. Maar hij licht de dag ervoor al enkele tippen van sluiers bij Peeters en Pichal.

En Vincent Stuer getuigt hoe moeilijk het is om een verzekering af te sluiten als ex-kankerpatiënt.

Net alsof die mensen het zonder verwikkelingen al niet moeilijk genoeg hebben.