Nu had mske toch al enkele weken met volle goesting naar “Goesting” gekeken. In die mate dat ze er zich begon op te verheugen dat het donderdag was.

Vorige donderdag liep het fout. Alles liep fout. Het leek wel een aflevering uit een soap waar de problemen zich voordoen maar de voor de handliggende oplossing niet wordt gebruikt omdat dan het verhaalke ten einde is.

mske heeft de aflevering niet uitgekeken, ze verliet de zaal voor het doek viel. En wat zei ze? Ze zei: “ik kijk niet meer, veel te hoog tante-Jutta-uit-Calcutta-gehalte!”

Waar gaat het over?  Wel,  het is niet omdat iemand, iemand anders iets vraagt, dat die daar verplicht positief moet op antwoorden.  Het zou al te gemakkelijk zijn.  We weten nu ook wel dat er mensen zijn die ervan uitgaan dat je op een huwelijksaanzoek niet anders kan dan positief antwoorden.  En dat is niet zo.  Een mens kan wel van iemand houden maar een allergie hebben aan het huwelijk.

En dan dat gedoe met die duif! Man toch! Hou toch vast aan je principes.  Je gaat toch niet toegeven dat je duif serveerde als het eend was.  En dat dan nog op papier zetten?  Hoe dom kan je zijn?  Een telefoontje naar de overkoepelende organisatie zou toch een betere stap in de juiste richting geweest zijn.

Wat stoorde haar het meeste?  Iedereen die werkt is verdienstelijk.  Wij begrijpen dan ook niet dat er mensen zijn die zich schamen om wat ze doen.  Triestige mentaliteit om aan de man te brengen.  En daar wringt het wat, want ooit waren er ook die wat neerkeken op mskes manier van geld verdienen.  “Dat stoem typen altijd” heeft nochtans altijd voor dat ietske meer op de boterham gezorgd.  En ja, mske vindt dat je nooit mag neerkijken op iemand die op eerlijke manier zijn brood verdient, al loopt hij achter de vuilkar.  Dat moet tenslotte ook gebeuren en iemand moet het doen, dus zijn diegenen die het doen zeker en vast van algemeen nut.

 Zo! Als Goesting volgende week terug niet naar mskes goesting is zou het ook wel eens de laatste keer kunnen zijn dat ze kijkt.  De bedoeling van televisie is toch een zekere vorm van amusement of een manier om er iets van op te steken, niet om je te ergeren.