Het was een rotdag vandaag. Niet dat er wat speciaals was gebeurd. De oorzaak ligt waarschijnlijk ergens bij mske zelf, die soms om onbepaalde redenen water begint op te houden en dan weemoedig wordt en nadenkt over bepaalde zaken.

Maar wat is nu oorzaak en wat is gevolg? Wie zal het zeggen. Begint mske water op te hopen omdat ze wat hoort dat gaat malen in haar hoofd of gaat het malen in haar hoofd omdat dat water in de weg gaat zitten.

Feit is dat mske al een paar jaar haar luisterend oor geleerd heeft om selectief doof te zijn. Dat ze ook zichzelf leerde om alles zelf op te lossen dateert al van vroegere tijden. Maar vandaag had ze er nood aan haar stem te gebruiken. Maar sedert die selectieve doofheid is het aanbod van gegadigden niet meer zo groot, de anderen zijn aan het werk en zelfs het konijn antwoordt niet.

Dus ging mske maar eens wat anders doen om haar zinnen eens te verzetten. Daar liep het ook al lichtjes fout en daardoor voelde mske er zich nog onnozel erbij ook. Eerst omdat het lichtjes fout gelopen was en daarna, toen bleek dat het niet haar schuld was, omdat ze niets gezegd had.

Ze zuchtte en zei dat er nu niemand moest afkomen dat ze Slow toch had. Dat zeggen ze namelijk als mske eens iets vertelt dat hier niet zo goed gaat. Net alsof … maar daar hadden we het al over.

“Juist” zei Slow “want die weten ook niet wat dat juist inhoudt”. Hij keek naar mske en vervolgde: “ah ja, want die Slow die laat alles vallen”. mske glimlachte zowaar een beetje. “Ook de chocolade eieren” zei ze. Slow keek schuldbewust.

Dat kwam zo. Er waren hier chocolade eieren in huis en daar mocht, om één of andere reden, niemand aankomen. Toen Zoneke zondag liet weten dat hij snel even zou afkomen, stoof Slow ineens met zijn handen vol chocolade eieren door het buro en zei:”paniek!” en hij liet de bruine eieren vallen. En natuurlijk waren die kapot.

Nu terug naar vandaag. “Wat gaan we eigenlijk met de rest van dat pak eieren doen?” vroeg hij. “Opeten” zei mske “en morgen andere kopen”.

Als dat hier maar geen gewoonte wordt.