mske is in een fantastische dag vandaag! Ze orakelt meer dan dat ze iets zegt.

Dat gaat dan zo:

Ik baal zo erg dat ik er van baal en ze me vanmorgen zelfs de toegang tot Balen geweigerd hebben.

Hoe moet ik dat nu uitleggen allé! Er gebeurt iets! Op zich niet erg. Maar in samenvoeging van de laatste twee jaar is dat voor mij onoverkomelijk.

Ik reageer zoals een normaal mens zou reageren. Wat daaruit volgt is weer een ander voorval dat maakt dat ik begin na te denken en me op een nacht van drie uur en een half lang, heel wat dingen realiseer die ik niet verkropt krijg.

Neen, niet juist! Die ik wel verkropt krijg maar die ik eigenlijk niet zou willen verkropt krijgen.

Omdat ikke ikke ben en omdat ik blij ben dat ikke ikke ben, is het nu juist zo moeilijk te accepteren dat ikke zulke dingen accepteer!

en

Ik zei tegen de polis dat ik omstandigheden dit huis heb gekocht zonder comfort en dat ik veel liever eerst mijnen binnen zou verzorgen dan die hof afspannen.

Uiteindelijk wil ik daar gewoon een mooi laag muurtje hebben, denk ik, met een draad er op en dan kippen houden.

Ik zie dat nu toch nog niet zitten om het te maken zoals ik zelf nog niet weet hoe ik het zou maken.

Duidelijk?

Nu ja, het is duidelijker dan sommige dingen op sommige andere blogs, maar uiteindelijk blijkt het weer om iets anders te gaan. Ik heb het haar horen noemen maar ik weet het niet meer juist: mormonen of zoiets …

Ik ben hier weg, want ze komt af en ik heb daarnet al fameus onder mijn sikkedeizen gekregen omdat ik gemeend geblazen heb naar Karboenkel! Gisteren ook al.