Slow had vorig jaar tickets besteld voor “The Night of the Proms”. Toen hij echter voor “de gesloten deur” stond heeft het nog héél wat voeten in de aarde gehad om die kaarten in de hand te krijgen.
 
Op de dag zelf moest Slow échter werken, hij had de vroege shift. Dus stond hij om vier uur op om het lange traject van tegen Leuven naar zijn werk bij de Nederlandse grens af te leggen en om zes uur te beginnen.
 
Om niet met twee auto’s in Antwerpen te staan, reed mske met het fiëstakke tot in Leuven en nam daar, samen met Puppy de trein, zodat ze Slow konden vervoegen op de Groenplaats.
 
Na nog wat rondgestruind te hebben in Antwerpen en in een leuk restaurant iets gegeten te hebben, namen ze de tram naar ’t Sportpaleis waar Zus en Poepie gingen wachten en waar ze hadden afgesproken met Elfke en haar tante.
 
Na het concert zijn Puppy, Slow en mske, Antwerpen nog wat onveilig gaan maken.
 
Toen ze naar huis reden, moesten ze natuurlijk eerst het fiëstakke in Leuven gaan oppikken. Na een dutje in de auto had mske echter een sanitair probleem en aangezien het fiëstakke aan de achterzijde van ’t station stond was de enige “deftige” mogelijkheid met Puppy mee op zijn kot.
 
Wie Leuven kent weet dat je niet over het Stationsplein mag rijden, behalve als je daar iemand moet afzetten, maar het was zo rond 3.30u in de héél vroege morgen. Er was het probleem dat, als ze vóór de tunnel stopten, de afstand tot Puppy’s kot al even lang was als wanneer ze nà de tunnel stopten. Dus besloten ze de tunnel niet te nemen, er waren toch geen flikken te bespeuren.
 
Héél voorzichtig reden ze over ’t Stationsplein en mske begreep niet waarom Slow niet doorreed. Maar hij deed: “Huh”, keek héél onnozel en wees met zijn vinger door zijn raampke. Vanwaar die mannen kwamen mag de hemel weten maar “ze” stonden daar hé! Je zal het maar voorhebben, “moet” je dringend en staan daar twee blauwe mannekes! Puppy en mske zijn uit de auto gesprongen en toen hoorde mske Slow nog net met een beteuterd stemmeke en met een eerste-communiegezichtje zeggen: “Ik moest die twee hier afzetten”. Puppy en mske hebben gelopen omwille van dat “dringend” probleem.
 
Toen alles weer onder controle was dachten ze er wel aan in welke toestand ze Slow zouden terugvinden. Was hij meegenomen? Had hij een boete gekregen? Hadden de blauwkes hem weggestuurd?
 
Maar hij stond “parmantig” geparkeerd op het Stationsplein, rechtover het kot van Puppy.
 
Ze hadden hem gevraagd waarom hij over het Stationsplein was gereden en hij had gezegd dat hij de buurt niet kende, waarop ze hem vroegen of de verkeerstekens in zijn buurt “anders” waren en zegden dat het goed was voor éne keer.
 
Maar uiteindelijk denken Puppy en mske er het zelfde over. Een man van 1.92m mét een klakske op, die zielig kijkt en die om 3.30u ’s morgens beweert dat hij er twee “moest” afzetten, waarop die twee gaan lopen! Bedenkelijk! Die flikken hebben gedacht dat die sukkelaar opgelicht was door die twee rare kornuiten.