Deze morgen sprong Toke op mskes schoot, maar omdat ze nu nog tot vrijdag moet wachten op de wasmachine, heeft mske liever dat Toke op haar pull zit dan op haar broek. Die pull is iets makkelijker om met de hand te wassen.

Maar Toke is zulk dwarsliggend beest dat onder die omstandigheden liever niet op de schoot zit dan herzet te worden. Dus sprong ze met een joepke van mskes schoot en draaide zich kort om, om richting haar favoriete plaatske te gaan en … daar lag de rat! Ondertussen zou je nu toch verwachten dat Toke die rat al kent! Dat is onze speelgoedrat. Meestal ligt het ding ergens vergeten te liggen maar blijkbaar heeft Karboenkel die deze morgen nog maar eens gekilled!

Toke schoot als een pijl uit een boog weg, maar dan wel recht omhoog! mske dacht dat ze gelanceerd was …