Allergie is een eigenaardig ding. Je hebt het niet als kind en later steekt dat de kop op. Ergens, heel ergens heeft mske ook een allergie, blijkt na een bloedonderzoek, alleen zou ze niet weten aan wat, of wanneer! Of het zou moeten zijn aan roken. Als Poepie hier geweest is, heeft ze ’s anderendaags een wat dik gevoel aan haar ogen en zit haar neus dicht. Dat is alles.

Het is wel erg als je van dieren houdt en daar allergisch aan bent.

Boeke is ook heel allergisch aan katten. Dus overwoog mske in het begin toen zij en Slow samen waren om ons een afgesloten parcours te geven zodat Boeke ongestoord haar vader kon bezoeken. Maar Boeke wil haar vader niet samen met mske zien. Dus vindt mske zichzelf belachelijk dat ze dat zelfs maar overwogen heeft.

Vorige week nog had Slow Boeke aan de lijn en Boeke had graag nieuwe kleren gekregen. Maar Slow moet meegaan en mske mag niet meegaan.

Misschien heeft mske wel een allergie aan mensen die allerlei redenen uitvinden om haar niet te mogen …
 

Haaachie!