Weet je waar mske de kakaraja kan van krijgen? Eigenlijk wel, zeker? We hebben het al meermaals gezegd. Van geleerde heren die beweren dat je minder moet roken als je hoest, dat je minder moet drinken als er wat aan je lever mankeert en die telkens bij een snotvalling afkomen met de constatatie dat het je allergie is die opspeelt.

mske rookt niet, mske drinkt niet, mske heeft geen allergie, nooit gehad. Oh! Volgend zinneke in de wetenschappelijke komedie is dan weer: “je kan op elk moment van je leven allergie krijgen”. Dàt accepteert mske. Dat zou kunnen voorvallen maar deed het nog niet.

Maar een hoest die mske op haar 18de kreeg omdat ze van moe niet naar de dokter mocht, een hoest die ze in 1984 kreeg, waarvan de dokter zei dat het een slecht genezen verkoudheid was en een hoest die ze nu krijgt, wat volgens de dokter weeral een uitloper is van verkoudheid die dan wel genezen is, maar het slijmvlies daarvan niet op de hoogte bracht, dat kan men toch bezwaarlijk een allergie gaan noemen.

Zover nog niets aan het handje, ware het niet dat ze dan nog bij de apotheker langs moest. En die kende er blijkbaar meer van dan de dokter want waarom die zo nodig, zonder onderzoek, over haar allergie en haar astma moest beginnen … , dàt was om de kakaraja van te krijgen!