Toen SS in de zomer van 2002, mske opbelde om haar allerlei lievigheidjes naar het hoofd te slingeren, nadat ze zo dom was geweest haar man op straat te zetten, besloot mske dat het zo niet langer kon.

“Hét” was net gebeurd en SS beweerde dat mske wist waar Slow uithing. En mske dacht van “ach mens, je had hem maar niet buiten moeten gooien”. mske wist wel waar hij was, hij was op zijn werk of hij sliep in zijn auto; maar waar die auto stond, néén dat wist zelfs mske niet.

En toen SS nóg aardiger werd, ging mske naar de politie en Ex ging mee, met de tekenen van “hét” nog klaar en duidelijk zichtbaar. De politie nam haar verklaring op en zei dat ze terug moest bellen als het nog voorviel.

Enkele weken gebeurde er niets maar toen op een namiddag was daar weer een telefoontje en deze maal nog erger. mske legde af en belde de politie. Die vroeg het PV nummer en wat informatie aangezien hij niet de opstellende inspecteur was.

En net toen hij vroeg wàt SS dan zei, ging de gsm over en mske zei: “luister zelf” en ze hield beide hoorns tegen mekaar.

SS die niet gewend was dat ze zo lang aan het woord kon blijven liet zich goed gaan. Toen ze doorkreeg dat er niemand antwoordde, gooide ze de telefoon dicht. En mske vroeg de politie inspecteur of hij het goed begrepen had.

De man, geschokt zou ik niet zeggen, die mensen zijn meer gewend, zei kortaf tegen mske: “geef me het nummer van die vrouw” en hij belde later terug om te zeggen dat hij het PV ging vervolledigen en aanpassen.