Slow moet maar één keer per maand meer gaan stempelen. Hij heeft al meer dan lang genoeg gewerkt om geen twee maal te moeten gaan. Hij heeft dus nu een groene kaart gekregen.

En mske begrijpt er niets meer van. Eerst moeilijk doen omdat zij zelfstandige is. Dan mske als gezinshoofd benoemen alhoewel Slow en mske niet gehuwd zijn en Slow nog steeds moet afdragen voor Boeke. En volgens mske eens hoorde zei Frank Vandenbroucke dat ze niet de mensen gaan ambeteren die hun ganse leven al gewerkt hadden. En bovendien vond de dame het nogal eigenaardig dat Slow al zo lang had gewerkt.

Nu worden de kinderen die problemen krijgen bij de overgang van het lager naar het hoger onderwijs begeleid. Vroeger was dat zo niet. Je paste je aan of je kapte met studeren. En toen ging je je aanbieden bij een werknemer en kon je onmiddellijk beginnen. Je moest zelfs niet meer terug naar huis om je boterhammekes te halen.