Toen er op het middaguur boven nog geen leven te bekennen was besloten Slow en mske toch maar even te gaan zien of hij er nog was. Toen hij dan bij hen aan tafel zet vertelde mske hem dat ze hem morgen om 10u ging oproepen omdat hij anders ’s avonds niet ging kunnen slapen. Waarop hij antwoordde: “Ik word wel lastig als ze mij wekken voor ik uitgeslapen ben”.

mske trok een bedenkelijk gezicht en zei: “dan hebben wij een probleem, want ik word lastig als er nog iemand, die niet ziek is, in bed ligt op de middag”.

Het antwoord luidde: “ik maakte maar een graptje” en mske zei: “ik ook”.

Gelukkig dat er nog grapjes mogen gemaakt worden.