Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

Je zou er feminist van worden

mske is woest! En als ik zeg woest dan bedoel ik wel degelijk razend kwaad!

Wat is er gebeurd? Na al die heisa vorig jaar met Notaris Mossel Stoofhout en het gedoe rond het al dan niet op een lijst van bouwvallige huizen staan van ons huis, bleek dat het probleem over de stallingen en de schuur ging, die door de vorige eigenaar werden afgebroken, zodat mske in het bezit is van een brief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, waarin gesteld werd dat er ab-so-luut geen probleem was met het huis. Iets dat zowel door Zoneke, de notaris en de dienst Sociale Huisvesting werd nagezien en bevestigd.

En toch krijgt mske in februari van het stadsbestuur een brief met als referentie: Opname van dit eigendom in de vermoedenslijst van leegstand en verkrotting. En aangezien mske toen dacht dat het over een nieuw feit ging, stelt ze een volledig dossier samen dat ze op het stadsbestuur gaat afgeven. Die zeggen: “oh, maar dan heeft de betrokken dienst ons niet verwittigd, U moet daar niet mee inzitten, dan is dat in orde!” Nog maar eens! En nu komen Slow en mske vannacht terug thuis, het was ver middernacht en vinden een brief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zeggende dat een zekere Meneer Den Dienen op 17 juni tussen 14 en 16u een onderzoek ter plaatse zal uitvoeren om na te gaan of de verwaarlozing is weggewerkt. Brief op naam van Slow!

mske schoot uit haar krammen! Niet alleen omwille van de grove nalatigheid van deze dienst en onbekendheid met het dossier maar bovendien met het feit dat Slow, buiten het feit dat hij hier woont met dat huis niets, maar dan ook niets te zien heeft! En mske steigerde! Als je gehuwd bent, ben je maar een aanhangsel! Op de papieren van de zaak -die mskes zaak is- stond Ex’ naam altijd bij. Op iedere kiesbrief stond Ex vermeld! En mske voelde zich altijd een tweederangsburger. Nu ze niet gehuwd is en alles toch klaar en simpel op ms moet komen, wroeten en graven ze tot ze een mannennaam vinden om op de brieven te zetten. En wees gerust, als mske hen dit feit onder de neus zal wrijven zal ze de naam hebben dat ze zo een tang is, die Slow eens goed zijn plaatske zal wijzen.

Dat heerschap kan straks een telefoontje verwachten want er zijn twee mogelijkheden.

 1. De brief van augustus is juist en dan is mske al 2x geconfronteerd met een slechte werking van een dienst, waardoor ze ook haar tijd verliest.
 2. De brief van augustus is onjuist en dan heeft de Vlaamse Gemeenschap haar een huis doen kopen dat op een lijst stond.

Er is in dit land geen discriminatie getolereerd! Waag het niet om kleurlingen te discrimineren, want dat is rassendiscriminatie. Waag het niet om iets verkeerd te zeggen over homo’s, je zou de roze beweging zien steigeren en toch, tóch als je in dit verdomde land geen piemel hebt, word je gediscrimineerd en door de overheid op kop!

Previous

Temperament

Next

Vrouwenhater?

1 Comment

 1. 07-06-2004, 08:59:24
  Breek me de bek niet open!
  His Lordship kan over de overheid een boek schrijven dat niet voor kinderen bestemd is.

  lord blotbilski

  —————————————————————————–

  07-06-2004, 09:50:14
  jeezes
  die hemme precies niks anders te doen dan u te ambeteren?
  Volhouwe ni afgeven…
  gewoon op hunne smoel slaan…
  ah nee da mag ni da’s juust :-s

  Puppy

  —————————————————————————–

  07-06-2004, 14:43:28
  Voilà!
  Dat is nou eens goed gezegd, geef ze van katoen en MSke laat zich niet doen. Groot gelijk!
  Zou je van die miserie niet uit je krammen schieten.

  marian

Wat denkte daarvan?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén