Mouche heeft nog maar eens brood gepikt. En mske beweert dat ze dat doet uit wraak omdat ze twee dagen niet thuis zijn geweest. In ieder geval kwam ik maar schuilen op mijn nieuwe veilige plaatsje. Ik weet nog dat Slow vorige keer dreigde dat we geen ander eten gingen krijgen.

Maar mske zei: “kom zenne Sloefke” en ze ging naar de keuken en verdeelde het gepikte brood over drie kommekes en dan goot ze er melk over.

Alleen Mouche kreeg niks!