Een kind van twee zweert bij Tik Tak of eventuele modernere versies. Een kind van acht gaat meer naar Candy Candy of Capitain Flam of eventuele modernere versies. Op 15 spreken ze over seks, net alsof zij dat uitgevonden hebben. En nog later beginnen ze over aliëns. Normale loop der dingen.

Dus toen mske op een nieuw blog las dat er op dat eigenste blog geen verhalen over katten gingen komen of over spinnen in de tuin dacht ze: “Wat leuk! Iemand die iets te vertellen heeft”.

Het werd: “Leven op ander planeten”! Gebruikt als intelligentiemeter bij anderen. mske vraagt zich af of hij (veronderstellen we) ooit al van de Annunnaki gehoord heeft of zich al verdiept heeft in de graancirkels.

En ze denkt dat men toch bepaalde cyclussen moet doorlopen hebben, eer men zover komt dat men verhalen over de kat kan appreciëren.

En mske zegt: “gelukkig maar dat ons kat zo een babbelaar is. En als die buitenaardse afkomen, dat ze dan eerst iets laten weten, kan mske nog rap een natte dweil door de keuken slagen en een stukske taart gaan halen.