« …

Op een zeker moment zag mske het etterke met een blik fanta rondlopen en toen ze kort daarna water ging halen, zag ze dat eigenste blik fanta gewoon in de sneeuw weggeworpen liggen. Ze draaide terug en zei: “kijk hier zijn twee Belgen tussen een hele hoop Duitsers en Oostenrijkers, ik wil hier volgend jaar nóg kunnen komen, ga dus je rommel opruimen!” Kerelke hield vol dat het van hem niet was, en moeder kwam er tussen en zei dat dat toch van iedereen kon zijn. Natuurlijk! In het midden van een prutsdorp in de Oostenrijkse bergen met niks anders en Duitsers in de buurt, ging er daar ene van die mannen een blik fanta weggegooid hebben met Nederlandse tekst.

Die twee realiseerden zich gewoon niet dat er op Duitse en Oostenrijkse fanta wél Duitse teksten zouden staan. En hij bleef volhouden dat hij het in de vuilbak had gegooid en toen zei mske: “dan ga je me nu die vuilbak tonen”.

Dat was eigenlijk al voorgevallen voor dat met Free Willy en mske had de indruk dat het kerelke haar uitdaagde.

Zo speelden ze ’s avonds in de caravan met de kaarten of zaten genoeglijk te babbelen, maar dan moest dat etterke Free Willy niet zien zenne. Neen, dan zat hij te zagen om met hem spellekes te spelen. En op een avond, net na het eten, smeet hij zijn spellendoos op tafel en wees op mske en op zijn ma en zei: “jij en jij gaan met mij meespelen”. En mske zei: “ik niet”. En hij antwoordde: “maar je moet! En moeder zei: “als we dat niet doen gaat hij boos worden” en ze zuchtte. En mske zei: “ik moet niks, enkel wat ik zelf wil”. En hij begon weer omhoog te gaan en mske zei: “we gaan dit democratisch oplossen, we stemmen. Wie speelt?” En hij stak zijn arm omhoog. En toen vroeg ze: “wie speelt niet?” en zijzelf en de ma staken hun arm omhoog. En het heetgebakerde ellendelingske gooide de spellendoos door de caravan zodat ze openvloog en bulderde: “dat is gemeen! Met twee tegen ene kleine!”

Dat heeft mske dus nooit begrepen dat mensen hun kinderen zo rot kunnen verwennen dat ze er geen zeg meer aan hebben en dat ze dus uiteindelijk hun eigen kwelgeesten gekweekt hebben.

Wordt vervolgd …