Als de nacht stilaan de dag toedekt
En de maan en sterren plaatsen mag
De nacht is koud en het donker kil
Onze ogen moe en alles stil
Dan rust de dag
 
Als de zon de ganse wereld groet
En de dag weer tot ontwaken kust
De nacht heel zacht wordt weggedreven
Komt al wat sliep ook weer tot leven
Dan wijkt de rust.

[© ms – 28 maart 2005]