En hoe verging het Slow ondertussen in Tienen? We hebben eerst even gerecapituleerd, want soms, zo af en toe als hij gestresseerd geraakt, dan vertelt Slow roefroef en raprap en dan moet je daarna reconstructie houden eer je dat kan voort vertellen.

Slow vertrekt en bijna in Tienen, aan het kiekenkraam, stopt een combi. Daaruit komt een combimanneke en Slow denkt “lap”. Hij denkt dat omdat hij ook denkt dat ze hem gaan controleren, maar neen, hij mag door. De vrachtwagen na hem, die wordt dan wel gestopt.

Slow parkeert niet op de normale Tienen parkeerplaats omdat het toen hard aan het regenen was, om dan tot de conclusie te komen dat het op de Grote Markt foor was. Allé, dan heeft hij maar wat kris en kras gereden om uiteindelijk toch maar op de normale Tienen parkeerplaats te gaan staan omdat het ondertussen al over was.

In het terugkomen moet hij stoppen aan de lichten vóór het kiekenkraam en hij ziet de combi en de combimannekes nog druk in de weer.

En sedertdien vraagt hij zich af waarom de twee tankwagens voor hem ineens alletwee naar Hakendover moesten.