Sanitaire stop om 4.30, dat betekent dat het piekeren terug is. Het ellendige is dan wel dat mske eerst door en door wakker gepiekerd moet zijn eer ze beseft dat ze haar bed uit moet.

En dan hangt “hij” het nog uit. Hij gooide iets achter mskes hielen op de overloop! “Dat is de wind” dacht mske en ze keek door het venster wat er omgewaaid zou kunnen zijn.

Vanmorgen werd ze dan gewekt door Slow’s sluipende voetstappen op de overloop, hij sloop naar de toekomstige badkamer of de toekomstige kleedkamer. mske stond op en zei dat hij in het vervolg niet moest sluipen, dat ze hem toch hoorde. “Ik ben niet boven geweest” zei Slow.