Dat de gemeenten in de Vlaamse rand, oplossingen zoeken om de kinderen van hun bewoners een kans op een eigen huis te bieden, wordt in andere delen van het land, door sommigen, becommentarieerd. De gemeenten vegen daar hun voeten aan, de bewoners ook, want in de andere delen van het land kunnen ze het probleem niet juist inschatten, laat staan kennen.

Het systeem werkt eenvoudig met punten. Je ouders wonen er, je ging er naar school, je bent er getrouwd en als je lief dan ook nog van die kanten is, zit het wel snor. Bovendien telt het systeem niet over de ganse gemeente, maar enkel voor bepaalde kavels.