Diezelfde Amerikaanse dame, die toevallig net dezelfde naam had als een andere klant van dat ogenblik, kon anders ook wel stevig uit de hoek komen op een andere manier.

Ze vond dat haar zaak meer belang had dan die van de andere klant. Op een bepaalde manier had ze gelijk. Maar in elk geval was in de planning voorzien dat de beste man van de firma op de andere job werd gezet.

De leukerd verzette zich en eiste de man op met de woorden: “You don’t need an elephant gun to kill a mosquito”.

Ze heeft haar slag thuis gehaald.