Amke heeft de manège, Ella de boerderij. Meestal werken de manège en de boerderij in nauw verband samen en loopt de ganse beestenboel maar wat dooreen. Gisteren zagen we zelfs varkens bij de paardendressuur.

Maar af en toe is er een moment dat een vierjarige niet snapt dat een tweeënhalfjarige het leven nog niet op dezelfde manier bekijkt en dan krijg je separatisme. Dat houdt in dat alle varkens de manège moeten verlaten, kiekens en eendekuikens incluis want er komt een paardenparade. En boerderij-eigenaars weten niet hoeveel er zo bij komt kijken eer zo een paardenparade een feit is. Alle paarden dienen opgetuigd, de ruiters moeten hun juiste uitrusting aan en de nodige accessoires moeten op de juiste plaats. De koetsen moeten opgeblonken en alles moet in de juiste volgorde vooraleer de parade kan starten.

De boerderij slikt deze plotselinge wending echter niet en zo kan het gebeuren dat de prestigieuze paardenparade afgesloten wordt door een koe.