Sedert geruime poos hield Slow  het riooldeksel  in het oog. Nu niet dat hij daardoor geobsedeerd was, maar het is een feit dat dat ding steeds harder lawaai begon te maken als er iets over reed.

Op één van die dagen zei hij dat het toch niet normaal was, dat het asfalt rondom het deksel gebarsten was.

Een tweetal weken terug belde hij de gemeente. Het asfalt was volledig uitgevallen en je kon naast het deksel in de riool kijken.

Eergisteren stopte de camion, net toen mske zich begon af te vragen wat er zou gebeuren als dat deksel het zou begeven nét als er iemand over reed. “Dat kunnen wij zo niet maken” zei de man “dat ganse ding rust nog maar op twee punten”. Veiligheidshalve zetten ze van die wegmarkeringen voor werken.

Wat later stond de politie hier. “Hoe lang het nog zou duren” vroegen ze “want de omwonenden gaan zich beklagen”. En dan vragen we ons af welke omwonenden, want 100m boven de put is er een straat van een 100-tal m naar de parallellopende baan. De enige omwonenden zijn wij, Buurboer en de buren van hierachter, maar die beklagen zich nooit, zeggen nooit iets en bemoeien zich niet met dergelijke zaken.