Dat was niet de enige brief die gekomen is. Er was ook die van ons stadsbestuur met richtlijnen over de Mexicaanse Griep. Wat daarin staat? Dat is privé hé, wij vertellen niet wat de mensen aan ons schrijven, maar allee, omdat ze er op de TV ook al mee rondzeulen, gaan we efkes zeggen dat die vijf punten er ook in staan. Welke? Deze!

  • was regelmatig je handen;
  • bedek je mond en neus met een papieren zakdoekje als je niest;
  • gooi je gebruikte zakdoekjes zorgvuldig weg;
  • heb je geen papieren zakdoekje, bedek dan je mond en neus als je niest;
  • blijf thuis als je ziek bent!

En … ze vroegen ook eventuele hulp ingeval van een pandemie waar we niet moeten voor panikeren. Daar stond ook bij “administratieve ondersteuning”.

  • Eerste reactie van mske: ik ga me opgeven. Je weet wel “burgerzin” en zo.
  • Tweede reactie van mske: waarom eigenlijk? Je weet wel “waarom burgerzin?”
  • Derde reactie van mske: zouden we die hier wel zetten? Je weet wel “burgerzin? Het moet niet altijd van ene kant komen”.

Tot zover de reacties van mske. Ah neen! Er was er nog een. Ze heeft de brief op de scanner gelegd. Daar kan hij liggen liggen tot het misschien zover is en er over een eventuele burgerzin kan onderhandeld worden.