Ella opende de deur terwijl ze met iets zeulde dat het midden hield tussen een schaap, een koe en een beer, laat ons eenvoudig zeggen, iets van onbestemd voorkomen dat zo groot was als zij, met een lange broek met een kleed er over. “Dat is Julie” zei ze.

Bij ’t binnenkomen zei Bollie: “ja, ik wist ook niet dat er hier voor drie diende gebabysit te worden” en ze keek naar Julie. Julie die alles mee moest doen gedurende het weekend en waarover Bollie dan nog een verslag van maximum twee bladzijden in een schrift mocht schrijven. Julie is een soortement oudere zusje van Jules.

Doordat het vrijdagavond was en Amke en Ella en Julie wat langer op mochten blijven vergaten ze de tijd en ineens zei mske: “Amke en Ella, naar boven, naar de badkamer” en ze draaide zich naar Slow en vroeg: “doe jij Julie haar pyjama aan?”

De kindjes zaten pas in bad toen Slow op de badkamer binnenstuikte met Julie ondersteboven in zijn hand. Hij duwde Julie richting mske terwijl hij zei: “as gij die broek aankrijgt …” De rest van de zin bleef in het ongewisse. Hij draaide zich om en was weg. mske bekeek de broek die werkelijk onder Julie’s buik zat en geen neiging vertoonde die buik naar binnen te laten.

Heel even dacht mske dat het toch niet kon dat al de voorgaanden maar alsof hadden gedaan, maar ze zag al snel de knijpers tussen de benen. Ze trok Julie’s broek aan en toen Slow even later met zijn hoofd om de deur informeerde: “lukt het?” zei ze “ja hoor”. “Hoe …” begon Slow maar mske heeft hem niet in het ongewisse gelaten.

Nu zou hier normaal gezien een foto van Julie ofwel in volle outfit ofwel in pyjama gestaan hebben, maar die foto’s zitten nog op het toestel van Bollie en Zoneke, Slow en mske hadden het hunne niet bij.