Toen wij ons drie jaar geleden meldden voor “Samen Stroom”, een groepsaankoop, liep alles fout wat fout kon lopen.

Het jaar daarop vroeg ik Luc of we terug gingen inschrijven. Uiteindelijk deden we het niet, net omwille van dat fout lopen en ook omdat we vonden dat we goed zaten.

Dat het toen ging fout gaan met onze elektriciteitsaansluiting konden wij noch de elektriciteitsleverancier voorzien.

Nu lezen we echter dat we er wel beter aan doen, alle jaren opnieuw in te schrijven.

Dat lezen we dan net op het ogenblik dat ons verbruik zo drastisch teruggelopen is dat we al terug een herziening van de voorschotten zouden kunnen aanvragen.

Conclusie? We gaan zien waar we uiteindelijk uitkomen als alles geregulariseerd is. Maar veranderen om te veranderen? We kunnen wel bezig blijven!