In het hotel, waar we voor de evenementen aldaar een nacht verbleven, wist men ons te vertellen dat die nacht de weg zou afgesloten worden en dat we de volgende ochtend over het fietspad dienden te rijden, waar extra metalen platen zouden neergelegd worden om ons toch terug op die hoofdweg te krijgen.

We vertelden over de werken van vorig jaar en over de boete.

Blijkbaar was er indertijd veel commotie geweest. Tal van bestuurders hadden er een boete gekregen en ze aangevochten. Want zie je de signalisatie was onreglementair geplaatst door de wegenwerkers zelf of zoiets. De mensen hadden de boete niet moeten betalen.

Maar terugbetalen? Neen, dat zouden ze waarschijnlijk niet doen.

We hadden toch moeten luisteren naar de Nederlandse collega die ons aanried niet te betalen en de herinneringsbrief af te wachten.


Toms cartoons