Ik ben er niet gerust in! Ik ben er helemààl niet gerust in!
 
Daarnet hoorde ik mske tegen Slow zeggen: “Sloef gaat dat helemaal niet plezant vinden”.