Toen Slow en mske gisteren met hun ganse auto volgepropt met zakken afgetrokken behangpapier naar het containerpark gingen werd hen daar uitgelegd dat behangpapier gewoon, normaal huishoudelijk afval is en dus met de vuilniswagen mee moet. Nu kan je met die mensen discuteren tot morgenvroeg maar ze hebben het laatste woord.

Maar gewoon, normaal huishoudelijk afval is behangpapier toch niet. Er wordt toch niet 2-wekelijks behangpapier van de muren getrokken. Tot daar toe … Slow en mske zijn met hun volgepropte wagen terug naar huis gereden en hebben alle zakken overgeladen in de huisvuilzakken, die je op ’t stadhuis moet gaan halen.

Aangezien mske zelfstandige is zou ze dringend aan het werk moeten kunnen om den brode maar je kan niet geloven hoeveel nutteloze inspanningen je moet doen om ook maar “iets” in orde te krijgen.

Zeg dus nu niet tegen mske dat ze de dag moet beginnen met goei voornemens want dat heeft ze vanmorgen gedaan:

 •  Ze ging mee de stoommachine binnendoen bij de verfwinkel omdat er een knop van een kast kapot is, een andere kastknop heeft Broer bij de verhuis ergens goed weggelegd zodat ze die niet meer vinden en er is een kastje zonder knoppen en mske wilde al die knoppen daar kopen.
   
 • Dan wil ze langs een steenkapper gaan omdat hier een mooie schouw staat waar een stuk van gebroken is!
   
 • De laatste klant die een factuur openstaan had op de rekening van de Wat-was bank heeft betaald, dus wil mske die rekening gaan afsluiten. Dat is dan in de stad, op 3km van hier.
   
 • Ze willen ervan profiteren om een huissleutel bij te laten maken en een naamplaatje voor op de brievenbus.
   
 • Verder wil Slow een exemplaar van testaankoop hebben voor dat vergelijkend onderzoek aangaande elektriciteit.
   
 • En mske wil een brief posten.

Resultaat:

 •  Deze vestiging van de verfwinkel heeft die knoppen niet, ze moet daarvoor naar hun winkel in Leuven.
   
 • De steenkapper is enkel open tussen 17.00 en 20.00 u.
   
 • Het kantoor van hier van de bank kan geen rekening afsluiten die in het ander kantoor geopend is, ze moet daarvoor naar ginder of dat per post doen. Ze heeft van pure pesterij het geld daar af gehaald en op de Wat-is bank gaan deponeren.
   
 • De schoenmaker (allé, vanallesfroetsjelaar) kan geen naamplaatjes maken, daarvoor moeten ze naar St. Truiden, maar een sleutel maken kan hij wél! Zijn machine loopt vast, de schroef is kapot. Dat betekent: géén sleutel.
   
 • Volgende schoenmaker kan plaatjes “laten maken” die dan volgende week kunnen klaar zijn. Hoe kan je nu iets bestellen als je niet kan zien en kiezen wat je wil?
   
 • Testaankoop: is enkel voor de abonnees zenne!

Wonder boven wonder stond de brievenbus nog op het marktplein. Wonder boven wonder was die niet dichtgeplakt, niet gemolesteerd, niet afgezet door rijkswacht en politie door een bommelding en toch … toen mske haar brief losliet was ze er niks gerust in!