Deze morgen van vóór 5u dreunden de duvelse vrachtwagens in dichte drommen door de donkere straat. En hoewel de rally van gisteren aangekondigd was, stond daar niets bij over een rally voor vrachtwagens in de vroege ochtend.

Dat hield in dat mske om 7u ab-so-luut geen zin had in opstaan maar ze moest naar de tandarts om 9u en heeft zichzelf dan maar verplicht om uit dat bed te komen.

Dan staat ze goed tijdig bij de tandarts, komt daar een dame vragen of zij de afspraak was om 9.15u aangezien de tandarts daar nog niet is.

Getroffen door de eigenaardige blik van de vrouw, kijkt mske haar agenda even na en is als een haas de wachtzaal uitgevlucht.

Ze heeft een afspraak om 11u!