Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

Meiklokjes

Eén mei, feest van de arbeid! Waarom moet er vandaag dan niet gewerkt worden?

Bovendien is het de gewoonte dat er op één mei meiklokjes zijn, maar die in het hofke staan nog niet open.

Gisteren zei mske nog dat ze die eens hun les natuurkunde zal moeten geven en het ziet er naar uit dat ze daar dringend moet aan beginnen.

Previous

Pets op m’n toot

Next

Juffrouw Antoinette

1 Comment

  1. 01-05-2004, 11:13:31
    Spel ze de les, ms-ke
    Hebben wij Jeeves ook laten doen en bij ons staan ze open.

    lady rosita & lord blotbilski

Wat denkte daarvan?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén