Het was weer zover. Ze hebben het weer gekund.

mske heeft een barst tussen haar slokdarm en haar maag. Sedert “hèt”, maar ze heeft daar eerst een jaar mee rondgelopen eer ze vonden wat er scheelde. Tja! Ze zal niet genoeg klagen zeker.

Dus toen ze eindelijk toegaven dat er toch echt wat mis was, moest ze pillen slikken, maar aangezien er al ontsteking opzat -ze hadden tenminste de goedheid om niet te zeggen dat mske te lang had gewacht- moest ze die pillen minstens een jaar nemen. Ze kreeg een attest van de specialist waarmee ze naar de ziekenkas moest en die moesten dan toestemming geven voor die pillen.

mske toog naar de apotheker maar omwille van een net overleden apotheker die vervangen was door een springerig ding dat net van de universiteit kwam kreeg mske in plaats van een doos van 56 maar een doos van 28, mske had dat -eerlijk gezegd- niet gemerkt.

De maand daarop ging ze weer naar de apotheker maar nu zei ze wel dat dat een doos van 56 moest zijn maar de apotheker wou dat niet geven omdat dat niet op het voorschrift van de dokter stond. Maar het stond wel op het attest van de ziekenkas. Dus belde mske de ziekenkas die om dit alles te compenseren, twee nieuwe attesten op stuurde want anders kwam mske niet aan haar jaar.

Dus elke twee maand moest mske naar de dokter, nieuwe voorschriften halen, er op letten dat hij mooi “56” invulde, dat hij het juiste percentage invulde en dan kon ze haar nieuwe doos afhalen.

Deze morgen gaat Slow om een doos van die pillen met een voorschrift van 56 en twee groene attesten van de ziekenkas voor telkens 28.

Dat mag niet!

De dokter moet nóg een voorschrift van 28 schrijven. Maar op die formulieren staat gewoon:

De afleverende apotheker kan de derdebetalersregeling toepassen op voorwaarde dat:

  1. Hij dit formulier aan het medisch voorschrift hecht;
  2. De aflevering plaats heeft binnen de door de adviserend geneesheer gemachtige periode;
  3. hij de hierna vermelde formule invult en ondertekent.

Waar zit hem het probleem? Dat hij twee papieren moet invullen en ondertekenen?

Ga je met een voorschrift van de dokter met drie medicijnen er op en je wil er maar één van dan krijg je een voorschriftje van die apotheker voor de resterende. Puur dwarserikkerij ja!