Daarnet heeft mske Slow eens goed tegen hare zjelee getrokken en eens goed doorgenepen en hij zei: “zie nu, mijnen bril gepearced”. Maar Slow is gewoon een overdrijver, die bril volgde gewoon een beetje de vorm van zijn hoofd.