De vijand sloop ongehoord nader maar SuperSlimmeSlowke had hem al rap in de Smiezen. En SuperSlimmeSlowke trok zijn stoute schoenen aan en trok ten strijde.

Maar de slechteriken verborgen zich iedere keer ergens anders en als SuperSlimmeSlowke ze vernietigde verborgen ze zich in de beveiligde zone en als SuperSlimmeSlowke in de beveiligde zone ging, beveiligden ze zich in de verborgen zone. En SuperSlimmeSlowke werd het beu en zei: “ik ga er een spiezializme bijhalen”. En hij raadpleegde Hijack-Manjack. En Hijack-Manjack zei dat SuperSlimmeSlowke de vijand uit de verborgen zone moest halen en hem aanvallen met een killbox en dan lukte dat nog niet en dan hebben Hijack-Manjack en SuperSlimmeSlowke de ganse tweede kerstdag overleg na overleg en operatie na operatie gevoerd. Een échte uitputtingsslag. Om een uur of 6 pas heeft de vijand zich overgegeven.

SuperslimmeSlowke is dus twee dagen bezig geweest en Hijack-Manjack sedert gisteravond.

En mske is er moe van.