Met de dakwerkers zijn ook de zwaluwnesten verdwenen. Bovendien komt er een raam in die gevel, zodat we zullen moeten voorzorgen nemen dat de zwaluwkes niet hun gewone weg naar binnen nemen met alle noodlottige gevolgen van dien.

Met de dakwerkers is ook het mussennest verdwenen dat in de dakgoot zat. Het het had er sowieso weg gemoeten, het verstopte de afloop naar beneden.

Met de vernieling van ons vogelbosje zijn de vogeltjes ook niet op onze berg neergestreken.

mske had contact opgenomen met de vogelbescherming en ze wou kunstmatige zwaluwnesten hangen op de gevel onder een afdakje dat ze daarvoor speciaal gingen maken. Voor de mussen bestaan er ook nestkastjes die ze op de andere gevel konden bevestigen. En dan wou mske nog mezenkastjes.

Als die elektrieker zich niet gaat haasten, komt er helemaal niets van.