5 november 2007

Aanvang werken badkamer & elektriciteit.

Op de vraag van mske of bezoekers op één december 2007 al binnen naar het klein buroke kunnen, lachen ze smalend van: “och madam … den eersten december zijn die werken al lang gedaan”.

5 maart 2008

De werken zijn nog niet gedaan. Het zijn maar klein dingetjes zoals een veer voor de afwerking van de lavabo, een leidingske voor de afwerking van de andere lavabo en in de keuken zijn nog twee schakelaars zonder plakske.

De keurder moet ook nog komen zodat we een nieuwe teller met nachttarief kunnen aanvragen. Dat houdt dus ook in dat hier al die maanden op vollen tube gedraaid wordt en dat met de prijzen van tegenwoordig …