Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

Hij weet van geen ophouden

Nu stoort er mske iets dat haar nog nooit gestoord heeft. Veel mensen zullen het fenomeen van de roekoeënde Turkse tortel wel kennen, wel dat is momenteel erg storend.

Als die beesten zo normaal wat zitten te roekoeën op de draad of op de dakgoot dan vindt mske dat zelfs aardig om horen.

Maar nu … Deze is zo deze morgen heel vroeg begonnen en die roekoekoet al de ganse dag door aan éénzelfde tempo op éénzelfde toon. Hij moet hier kort in de buurt zitten en toch zien we hem niet.

Zou dat beest astemblieft zijn moteurke eens willen afzetten?

Previous

Seks

Next

Er zijn van die nachten

2 Comments

  1. wel hier is het een koppel duifjes die van hun tamtam maken dat je bij momenten goesting hebt om een steen naar te gooien.

  2. olive

    duivenpaté? 😡

Wat denkte daarvan?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén