Neen, ik ga het niet over een andere boeg gooien, ik ga gewoon verder met het vermelden van de dingen die op zeker ogenblik iets of wat belang hebben, me een beetje ergeren of wat ik om één of andere rede vermeldenswaard vind.

Het is zo dat ik sedert geruime tijd afbeeldingen bij mijn dagelijkse logjes zet. Ooit deed ik dat altijd, zij het primitief omdat afbeeldingen in den beginne nogal primitief aanwezig waren, bij de blogverhuizing zijn er veel verdwenen en daarna ben ik er een tijd mee gestopt, hiaat dat ik nu bij tijd en wijle aan het wegwerken ben.

Maar, en dat slaat me soms met verstomming, wat je ook zoekt, zelfs bij gulden middenweg, vind je schaars geklede dames en seksueel getinte afbeeldingen. En dan moet je oppassen dat je bij een -ogenschijnlijk- mooie afbeelding, nergens een kleinigheid over het hoofd ziet.