Daarnet belde de postbode en terwijl mske de post las, werd er terug gebeld en mske dacht dat de man iets vergeten was. Niets is minder waar. Het was een persoonlijk afgeleverde uitnodiging.

Toen Slow en mske dit huis kochten stond er een kraan hier tegenover. Later hoorden ze de geluiden van de bouwwerf en wist Buurboer te vertellen dat ze die boerderij laten verkommeren hadden en dat de huidige erfgenaam die aan het restaureren was. Later wist Buurnaast te vertellen dat ze van die boerderij een vergaderzaal gingen maken. En op één van hun omzwervingen waren Slow en mske aan de achterzijde van de boerderij terecht gekomen en merkten dat er een smal paadje over het brugje naast het gebouw liep en terug op de straat uitkwam.

En alhoewel er nog houten panelen en werfafrasteringen rond staan bracht men deze middag een uitnodiging voor een pre-ouverture.