En zo begint het! We zegden het nog, toen op 17 juni, toen we lazen dat ze in Maleizen bij Overijse een nieuwe, hyperkatholieke school zouden beginnen, met inbegrip van kennis van de Mechelse catechismus.

Ik schreef toen dat het me niet kon schelen …

Zolang ze dat maar niet algemeen gaan invoeren.

Het heeft niet lang geduurd. Minister Crevits gaat stappen ondernemen tegen de school, omdat ze …

forse kritiek heeft op het reguliere katholiek onderwijs

.

Zoals gezegd, zo begint het. Niet tevreden zijn met het feit dat je je eigen mening mag hebben, maar nog gaan verwachten dat een ander jouw mening moet overnemen.

Dat ze dat bij de andere kant niet over hun kant laten gaan blijkt uit het feit dat het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het aartsbisdom vindt dat de hyperkatholieke school een wereldvreemde opvoeding geeft.

Zij echter hekelen het Katholiek Onderwijs omdat er atheïsten en moslims lesgeven en omdat anticonceptie ook aanbevolen wordt.

Verdeeldheid tussen de katholieken! Of zou het toch maar zijn omwille van het tegenvallend aantal leerlingen?