Vrolijk fladderde het voorbij
’t Is een vlinder leerde men mij
Vlinder, vlinder
Zonder hinder
Fladderde hij, dartel en blij

In ’t donker vloog het mij voorbij
Dat is een mot leerde men mij
Die moest kapot
Stomme mot
Fernijn in huis kon er niet bij

[© ms – 27 juni 2024]

Ik heb het nooit begrepen waarom een mot “fernijn” genoemd werd en een vlinder niet. Integendeel, een vlinder moesten we met rust laten al bestonden er wel vlindernetten.

Al snel liet ik ook de motten met rust en zeker later, toen ik leerde dat motten ook nachtvlinders werden genoemd.

Was het omdat men ze als indringer zag? Zo ’s avonds rond de lamp? Of kwam het omdat ze de naam hadden gaten in kleren te bijten?