Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

Tag: Varkens (Page 1 of 2)

Varkens, Bokrijk, foto’s en taal

Blijkbaar voel ik me niet zo slecht in het varkenshok, ik blijf er namelijk mee bezig. Toen ik met die varkensrijmelarij doende was en zuchtte: “Poeh! Welke uitgelichte afbeelding ga ik daar nu weer bij zetten” antwoordde Luc, ondanks dat het niet vragend bedoeld was, met: “Moet je nog varkensfoto’s hebben?” en dat deed een belletje rinkelen.

Plots herinnerde ik mij ons bezoek aan Bokrijk van lang geleden, waar de varkens zich in volle buitenlucht te goed hadden gedaan aan modderbaden. Na enig opzoeken vond ik dat dat 24 september 2017 was geweest en ik herinnerde me ook dat ik nooit iets met die foto’s had gedaan.

Dat deed ik dan maar bij de update over de verloren en teruggevonden villanelle. Een paar van de andere foto’s gingen oudere logs opsieren, maar er waren er een paar waarvan ik het sunne vond om ze in de vergeten verleden tijd te gaan plaatsen, zeker die ene die me deed denken aan de uitdrukking: “Zo dom als het achterste van een varken”.

Eigenlijk ken ik het als: “Zo dom als het gat van een varken” en Luc als: “Zo lomp als het achterste van een varken”.

(Lees verder onder de foto)

Het verschil in dialecten is soms verwonderlijk, want in Lucs dialect betekent lomp ook wel dom.

Verder is er de evolutie in de taal. Waar wij oorspronkelijk “gat” gebruikten, mocht dat later niet meer. Het werd achtereenvolgens zitvlak, achterwerk en achterste. Billen gebruiken wij sowieso niet in die betekenis, denk ik.

Toen mijn dochter de eerste keer het woord “kont” gebruikte in mijn nabijheid was ik waarlijk in choc, want dat was maar pas een lelijk woord. Later merkte ik op dat het bij Nederlandse collega’s wel degelijk ingeburgerd was.

Het is dus normaal, er is niks verkeerd mee, maar toch krijg ik het niet gezegd … gelukkig wel geschreven.

Hup deed het varken

Wonderen gebeuren! En als het niet echt een wonder … het gebeurde tóch.

Naar goede gewoonte houd ik alle programma’s nauwgezet up to date maar telkens ik de Libre Office moet bijwerken, ga ik zuchten. Dat programma is op die manier vervelend dat het, bij een update, zich telkens van mijn taakbalk losmaakt en ik telkens opnieuw mijn blogcodes, mijn boekenlijst, en nog zo ’t een en ’t ander terug moet gaan opzoeken en vastpinnen.

Het was weer zover en dus zuchtte ik. Bij het zoeken van mijn boekenlijst zag ik iets raar in mijn documenten staan. Daar stond “Villanelle” maar dan als titel van een bestand dat gemaakt was in Excel. En Excel dat gebruik ik nu al jaren niet meer.

Ik opende het en ik kon mijn ogen niet geloven bij het zien wat in dat Excel bestand stond. Ik stond als aan de grond genageld en toen het doordrong heb ik een indianenkreet uitgestoten waarvan Luc van zijn stoel werd geblazen. En hij had dan nog zijn koptelefoon op.

Dat was het klad van de eerste -vermeend verdwenen- varkensvillanelle van 8 april 2019. Twee dagen nadat ik vertelde over het debacle kwam ik tot de conclusie dat ik al die moeite voor niets had gedaan. Ik had het origineel voor ogen en kon het zó weer bij zijn log gaan plaatsen. En blieblablij dat ik daarmee was.

Dat is toch een duizendste luk zoiets.

Ondertussen staat de oorspronkelijke villanelle terug bij het oorspronkelijk log, heb ik alle uitleg omtrent het fiasco er weggehaald en was ik eigenlijk verbaasd dat beide, qua inhoud, meer gelijkenis vertoonden dan ik dacht.

Uitgelichte afbeelding:

    Varken in Bokrijk – 24 september 2017.De varkensvillanelle het zottekesspel

Er zijn van die dingen die je doet omdat je dat zo gewoon bent. Zo kijk ik iedere morgen hiernaast in de zijbalk naar de logs van (5) jaren geleden. En daarna, op 8 april ll. was de dag plots om zeep. Zo leek het toch.

Ik had in 2019 een Villanelle geschreven over varkentjes in een ton en al bestond het log nog, de Villanelle ontbrak. Even recapituleren toonde me dat het log in de blockeditor stond, die ik in 2019 nog niet gebruikte. Was die er trouwens al wel? Dat weet ik niet. Ik heb relatief lang gewacht vooraleer over te stappen.

Het is wel een feit dat ik achteraf elk ouder log, waar ik passeerde en passeer, overzette en overzet naar de blockeditor. En op die manier kon ik reconstrueren dat ik die Villanelle, meer dan waarschijnlijk, zélf had verwijderd in een onoplettendheid, al kan ik me dat eigenlijk heel moeilijk voorstellen.

Ik heb de Wayback-machine gebruikt, ik heb Memento, de add-on van Chrome om in het verleden te kijken, geïnstalleerd maar jammer maar helaas:


Na een beetje zielig werd ik een beetje boos op mezelf maar uiteindelijk bedenk ik meestal wel een oplossing. Nu dus ook. Ik zou het ding gewoon herschrijven en bij het log zetten.

Eens geschreven begon het twijfelen want dat kan ik niet maken want dan klopt de datum niet, kloppen de reacties niet, klopt wat allemaal al niet … Niet dat velen het zouden weten, helemaal niemand denk ik. Maar het probleem is dat ik het weet.

Zodoende, hieronder de varkensvillanelle zoals ik die op 8 april 2024 schreef voor een log dat vijf jaar eerder verscheen.

Luister even naar wat ik vertel
Die twee varkens samen in een ton
Dat was me toch een zottekesspel

Een dik varken en zijn metgezel
Samen erg genietend van de zon
Luister even naar wat ik vertel

Ze zaten wel erg goed in hun vel
In die nauwe ton, waar ’t niptjes kon
Dat was me toch een zottekesspel

Ze geraakten samen in de knel
Toch bizar hoe plots die rel begon
Luister even naar wat ik vertel

De ton raakte compleet uit model
Dom dat niemand zich hierom bezon
Dat was me toch een zottekesspel

Tijd om in te grijpen en wel snel
Het water stroomde al in ’t salon
Luister even naar wat ik vertel
Dat was me toch een zottekesspel

[© ms – 8 april 2024]

Ik verwijs hier naar dàt vorig log en op dat vorig log verwijs ik dan naar hier zodat het niet helemaal raar aan zou doen.

Gelukkig herinnerde ik me nog het “zottekesspel” waarop ik me -een beetje- kon baseren om de gepaste rijmelarij in elkaar te flansen al had ik eigenlijk liever het origineel terug gevonden.

____________________
Villanelle

De uitnodiging

Op de sfeervolste zondag van het jaar -zoals sommigen de dag van de Ronde noemen- trok ik een oude, versleten, slobberende wegens veel te grote, trainingsbroek aan omdat ik wist dat Luc zinnens was om niks van de Ronde verloren te laten gaan en de dag van begin tot einde te degusteren.

Een prima dag dus om eens werk te maken van die varkens van gisteren, want daar moest ik toch mijn gedachten kunnen bijhouden, dacht ik.

Luc genoot met volle teugen, ik ook, al was het dan van mijn boek, want die varkens waren sneller klaar dan verwacht.

Ergens in de namiddag werd er gebeld. Luc keek naar mij, ik keek naar hem maar ook een beetje verschrikt naar mijn schabouwelijke trainingsbroek, hij volgde mijn blik en hij stond op terwijl hij mompelde.

Weer vals alarm zeker?

Sedert er hiernaast in het huis gewerkt wordt, denk ik dat er daar iets of iemand op dezelfde frequentie van onze bel zit.

Ik dacht niet aan vals alarm, ik dacht aan de verschikkelijke bende, want ergens in mijn ooghoek had ik een passant aan ons venster menen te zien.

Ik hoorde niets, geen deur, geen stem, ook niet die van Luc tot hij terugkwam en zei:

Ze had een persoonlijke uitnodiging van Jezus.

Hij sloot de deur, stond even beduusd te kijken en sprak dan de historische woorden:

Die weet zeker niet dat het vandaag de Ronde van Vlaanderen is.

waarop hij terug op de zetel plofte en ik dacht dat, als Jezus ons wou uitnodigen, hij dat zeker niet via de verschrikkelijke bende moest doen.

Hij zou toch, na al die jaren, moeten weten dat ik geen tussenpersonen meer vertrouw.

Twee in één slag

Eerst een woordeke uitleg:

Ergens in de loop der tijd had ik nog een foto genomen van een varken en was dat glad vergeten bij het schrijven van het varkensrelaas. Het omslachtige gedoe en het welles/nietes verhaal ga ik niet uit de doeken doen. Maar die foto op overschot is een eigen leven gaan leiden.

Bovendien wil ik toch ook altijd de dingen proberen en stond een villanelle1 bovenaan op mijn conceptenlijst.

Aangezien wij niet aan zee wonen zoals Matroos, zullen we het dus met varkens moeten doen. Maar ik kan wel beamen wat zij ook zegt:

Weer heel leuk om te doen!

Al zou ik dan het woord “plezant” gebruiken.

(Lees verder onder de foto)
Dat was me hier toch een zottekesspel
Ik zou niet meer over varkens schrijven
Wat ik maken wou was een villanel(le)

Maar wat ik wilde was hier niet van tel
Stil wilden die beesten toch niet blijven
Dat was me hier toch een zottekesspel

Ze zaten niet goed in hun vel
De hele dag liepen ze te kijven
Wat ik maken wou was een villanel(le)

Het werd een regelrechte varkensrel
Morrend over blog en blote lijven
Dat was me hier toch een zottekesspel

Het was niet simpel, hoor wat ik vertel
Met al die varkens mijn tijd verdrijven
Wat ik maken wou was een villanel(le)

Ik maakte een einde aan dat gekwel
Ze zouden me zo tot wanhoop drijven
Dat was me hier toch een zottekesspel
Wat ik maken wou was een villanel(le)

[© ms – 8 april 2019]
pske van mske: ____________________
1 Villanelle

De varkens

Er waren eens twee varkens in een ton
Ik weet niet echt waar hun verhaal begon
Hoe dan ook, mijn aandacht hadden ze beet
Ik zag ze op ’t rek bij de Kilomeet
Ik heb ter plaatse een foto genomen
Maar die is helaas niet goed gekomen
Daarom heb ik die varkens maar gekocht
Ik had over savoir vivre geblogd
En ik wou daar een eigen foto bij
Dat is een irritant gedacht van mij
Dan dacht ik: “Ik vraag het eerst even na”
Tekenaar Grzegorz Radziewicz zei: “Ja”
Wat moest ik nu toch met die twee zwijnen
Moest ik ze stiekem laten verdwijnen
Amke zei: “Het hoeft toch niet te letten
Ze bij het zomers decor te zetten”
Wat met twee afbeeldingen voor één log
Ah ja, want die varkens waren hier toch
Voor mijn part mogen ze langer blijven
Maar ik ga er niets meer over schrijven

[© ms – 1 maart 2019]

Beestenboel

mske zat met haar handen in het haar. Bij manier van spreken want er is geen haar genoeg om haar handen in te krijgen, zo kort is het. Maar ze zeggen dat zo hé: zij zat met haar handen in haar haar.

Waarom? Wel simpel. Ze had tegen Slow gezegd: “geen boek” en het beste wat ze vond was een boek. Dus neen, geen boek, maar dan moest ze wel wat anders gaan vinden.

Ze legde uit wat ze zocht en wat ze niet zocht. Slow keek bedrukt, hij vond het allemaal niet zo gemakkelijk. mske keek en keek, Slow opperde, mske schudde neen. Jààà! Dat was iets tof, maar neen, dat zouden ze zeker al hebben. En zo ging dat door.

En toen zag mske de hond. Een schattige hond. Eigenlijk was die hond een kruimeldief. mske bekeek hem wat van dichterbij. Het was een schattige hond, maar toen zag ze de olifant …

… en ze dacht: “die is beter!” Want de hond was niet van het juiste merk, Ha! De hond die zich geroepen voelt om te zeggen dat een hond geen merk is … ik lach me een kriek.

De olifant verhuisde van het schap naar haar arm.

En toen zag mske het varken. “Die neem ik mee voor ons” zei ze, want de laatste keer toen Amke en Ella hier waren had mske gezegd dat ze een kruimeldief wou. Héhé, een varken dus.

Dan komen ze daarmee hier aan en zegt Slow: “dat is de nieuwe Brutus“. Ik denk dat Slow niet alleen alle honden maar gewoon alle dieren maar Brutus zou noemen. Maar mske zei dat een varken een varkensnaam moest krijgen.

Maar hoe noem je nu een varken allee?

De rotonde naar Hakendover

Het was vier uur in de namiddag. Slow zei: “er is een camion met geslachte varkens gekanteld op de rotonde naar Hakendover”. mske zei een lelijk woord.

Wat wij weten en jullie niet is dat de rotonde naar Hakendover zich op de route naar Zoneke bevindt en dat Slow en mske zo tegen halfvijf naar Zoneke zouden vertrekken.

Slow keek nog eens wat beter naar zijn scherm en zag dat het bericht al dateerde van halfdrie en dat er sprake was van verkeershinder maar dan in de verleden tijd.

mske twijfelde toch nog even tussen het rond punt en de de alternatieve omleiding, maar  in sommige van de kleine dorpkes zijn de sneeuwruimers nog niet gepasseerd.

Zodoende draaide ze kordaat de grote baan richting Hakendover op en bedacht dat de koffer leeg was voor het geval er zo een geslacht varken hun weg zou kruisen.

Nog varkens

“Woede is sterker dan angst” zegt Jonathan Kellerman ergens in zijn boeken, wat volgens mske inhoudt dat, als je de tijd krijgt om bang te worden, je helemaal niet meer functioneert zoals wanneer je op je instinct afgaat.

Waarschijnlijk -mske gelooft dat tenminste toch- is dat waar, want stel dat er iemand tegen mske zou zeggen: “Jij gaat daar binnen, daar staat een volwassen varken de tomaten te pikken en jij gaat dat varken buitengooien, dan zou mske een draaiend gebaar ergens iets hoger dan haar ogen maken en vragen of die iemand ze nog allemaal op een rijtje heeft.

En toch heeft ze het gedaan! Het verhaal daarnet was niet haar eerste aanvaring met de varkensfamilie.

Nog langer geleden dan dat van daarnet, stapte mske over de koer van de boerderij richting geïmproviseerde keuken en wou aan het middagmaal voor de welpkes beginnen.

Ze draaide de openstaande deur in en stond op het achtereind van een varken te kijken. En dat varken was de tomaten aan het opvreten die ze van een vader hadden gekregen als proviand voor op het kamp. En mske werd boos.

En ze sprong voor het varken en zag dat die ook nog de keukenhanddoek die bovenop die tomaten lag aan het opknabbelen was. En mske redde de keukenhanddoek. Ze duwde dat logge beest weg. Die was daar nu niet echt mee opgezet maar mske had een ijzeren wil en voor het beest wist wat hem overkwam stond hij met zijn ongepekelde hespen naar de tomaten en met zijn snuit richting uitgang.

Maar dan kwam het moeilijkste. Tegen een zijkant duwen dat gaat nog maar tegen die achterkant. Maar mske zette haar kleine 39 daar tegen en duwde. Dat beest stootte de houten bakken met pannen en kastrollen om. De welpkes, door het kabaal verwittigd, kwamen toegelopen en begonnen te supporteren. Eén van de anderen van de leiding heeft de boer gehaald, maar die had wel een stok!

Hij zei tegen mske: “meiske, dat is een beer! Had die hitsig geweest!” waarop mske antwoordde: “dan zou hij geen interesse voor onze tomaten gehad hebben” en de boer liep al lachend weg, maar hij heeft toch een ferm stuk van de prijs afgedaan.

Uitgelichte afbeelding:

    Varken in Bokrijk – 24 september 2017.Dieses Schwein

Zo een 20 jaar geleden gingen Ex en mske steeds met een groepje op vakantie op een boerderij in het Bayern Wald.

Die bepaalde vakantie waren ze echter enkele dagen later gegaan wegens de verkoop van hun eerste huis en toen ze aankwamen wist Volker te vertellen dat hij zo geambeteerd was want de boer had de varkens verzorgd en de staldeur achter zich open gelaten, waardoor één van Volkers honden, Kayenne, er van geprofiteerd had om in die stal te vliegen en het varken in het derde hok in de tweede rij aan te vallen. Het varken had niks, Kayenne ook niet.

Twee dagen later, liet die boer toch weer die deur achter zich open staan terwijl de honden los waren en Koryak, broer van Kayenne, vlamde die stal in, liep al die zwijnen voorbij en sprong op het varken in het derde hok in de tweede rij.

mske greep Koryak bij zijn schabbernak en gaf het boze varken een opdoffer. Het varken had niks, Koryak ook niet.

En toch was het lot van het varken bezegeld, want de boerin zei: “het volgende varken dat we slachten is die, want dat moet een lekker beest zijn als die twee broers zo eensgezind zijn over de smaak”.

Uitgelichte afbeelding:

    Varken in Bokrijk – 24 september 2017.Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén